Direktorių ir vadovų atsakomybė

Verslumas kildinamas iš prancūziško žodžio „entreprendre“ ir gali būti verčiamas kaip „ko nors imtis“, „ryžtis“, „kurti“. Tad verslas ir jo vystymas neišvengiamai reiškia gebėjimą imtis veiklos, dažniausiai rizikuojant finansiniais ištekliais. Pastarųjų valdymas patikimas įmonių vadovams, kurie, nors ir stengiasi veikti protingai bei lojaliai, neišvengiamai gali susidurti su veiklos klaidomis.

Vadovų atsakomybės draudimas buvo sukurtas siekiu apsaugoti vadovų ir jų šeimų asmeninius aktyvus, jei nukentėjusieji asmenys nuspręstų juos apkaltinti dėl galimų klaidų, bei reikalauti sukeltų nuostolių atlyginimo.

Vadovo statusas ir atsakomybė

Įmonės valdymo funkcijas atlieka tiek vienasmenis valdymo organas (generalinis direktorius, direktorius) tiek kiekvienas įmonės organo narys (stebėtojų tarybos ar valdybos). Iš jų veiklos kyla dvejopa atsakomybė: i) įmonės vidiniuose santykiuose reguliuojama darbo kodekso bei ii) išoriniuose įmonės sandoriuose (akcininkai, kreditoriai, valstybės institucijos) – civilinės pavedimo sutarties. Būtent pastaroji ir kelia daugiausia rizikų įmonės vadovams, nes civilinė atsakomybė, atsirandanti deliktiniais pagrindais, suponuoja neribotą asmens atsakomybę.

Kuo naudingas vadovų civilinės atsakomybės draudimas?

Nukentėjusieji asmenys visuomet ieškos galimybių išieškoti iš galimai kalto asmens. Riba tarp priimtinos verslo rizikos ir vadovo individualiai (nesuderinus) prisiimtos rizikos yra minimali. Didelis veiklos tempas gali sąlygoti klaidas ir nepriklausomai nuo to ar esate kaltas ar ne privalote gintis. Vadovų atsakomybės draudimas Jums suteiks:
a) teisinių gynybos išlaidų kompensavimą
b) nuostolių atlyginimą už kuriuos įstatymų nustatyta tvarka būsite pripažintas atsakingu.

Būdamas vadovu privalote veikti sąžiningai ir protingai, būti lojaliu prieš atstovaujamą bendrovę. Ar dėl prisiimamų rizikų esate sąžiningas sau?

Faktai apie vadovų civilinės atsakomybės draudimą

 • Ištakos siekia 1897 metus, kuomet Vokietijoje buvo priimtas verslo teisės rinkinys „Aktienrecht“, numatęs asmeninę vadovų atsakomybę
 • Aktyvesnis susidomėjimas besivystančia draudimo apsauga pastebėtas po 1929-ųjų JAV didžiosios krizės ir sekusių naujų teisės aktų 1933 metais
 • Pasauliniu mastu pasirašytos įmokos skaičiuojamos 10 milijardų eurų
 • Šiuo metu aktyviausias augimas pastebimas Europos sąjungos šalyse ir ypatingai Centrinėje ir Rytų Europoje
 • Baltijos šalyse įsigyjamų draudimo sutarčių atsakomybės limitai svyruoja nuo 1 mln. iki 15 mln. eurų priklausomai nuo įmonės apyvartos ir veiklos srities
 • Dėl vietinės rinkos ypatumų Lietuvoje dauguma draudimo sutarčių sudaromos su tarptautinėmis draudimo bendrovėmis ar Lloyd‘s sindikatais

Kodėl rinktis MAI CEE?

Esami vieni pirmųjų brokerių centrinėje ir rytų Europoje pradėję diegti vakarietiškas draudimo praktikas. Puikiai išmanome sudėtingų atsakomybės draudimo produktų specifiką ir draudimo taisyklių ypatumus. Tapdami Jūsų draudimo brokeriu mes:

 • Suteiksime išsamias konsultacijas dėl draudimo taisyklių, apsaugos apimties ir taikomų išimčių;
 • Sukursime individualią draudimo programą atsižvelgiant į Jūsų įmonės vykdomos veiklos specifiką ir geografiją, bei įmonių grupės struktūrą;
 • Išplėsime draudimo apsaugąDraudimo apsaugos išplėtimus neatidėliotinoms gynybos išlaidoms, krizių komunikacijos specialistams, įvykio priežasties tyrimui, civilinės baudoms, ekstradicijos kaštams ir kitiems;
 • Užtikrinsime maksimalų perkamos apsaugos konkurencingumą dėka grupės stiprios prieigos prie Lloyd‘s, kontinentinės Europos ir Skandinavijos regiono draudimo rinkų;
 • Administruosime ir konsultuosime Jus draudiminio įvykio atveju santykiuose su draudimo bendrovėmis bei jų patvirtintais atstovavimo advokatais.