Žalų reguliavimas

Bendrieji principai

Vienas pagrindinių MAI Baltics siekių – užtikrinti aukštą klientų aptarnavimo lygį ir operatyviai teikti visus kokybės standartus atitinkančias draudimo, perdraudimo ir žalų reguliavimo paslaugas.

Derinant veiklos standartus ir reikalavimus MAI Baltics žalų departamentas yra pajėgus partneris, turima vertinga patirtimi administruojant visų draudimo rūšių žalas: TPVCA, KASKO, CMR, BCA, Marine, krovinių, turto.

  • Žalų administravimą atliekantys darbuotojai registruoja žalas, kartu rūpinasi reikiamos informacijos bei dokumentacijos surinkimu;
  • Sprendžia dėl surinktų faktų visumos svarbos įvykio pripažinimui draudžiamuoju / nedraudžiamuoju;
  • Vykdo sugadinto turto apžiūrą draudėjo ar nukentėjusiojo nurodytoje vietoje
    • Pildo sugadinto turto apžiūros aktus;
    • Foto nuotraukomis užfiksuojamas sugadintas turtas;
    • Renkama draudiminiam tyrimui būtina informacija.
  • Kiekvienu atveju atliekama dokumentinė draudiminės bylos analizė – siunčiami suinteresuoti užklausimai kompetentingoms institucijoms, gamintojams, atstovams, kitiems susijusiems asmenims.
  • Žalų departamentas vykdo nuostolių dydžio ir draudimo išmokos vertinimą – nustatoma turto vertė iki įvykio, specialiomis programomis (AUDATEX) apskaičiuojamos atstatymo (remonto) išlaidos, apskaičiuojama/nustatoma likutinė turto vertė.

MAI Baltics įmonės žalų skyrius savo veiklą sėkmingai plėtoja nuo 2006 metų. Per metus administruojame virš 3000 TPVCA, KASKO, CMR, BCA, Marine, krovinių, turto ir kitų rūšių draudiminių įvykių.

Žalų aptarnavimo kokybės standartai

Administruodami žalas laikomės tarptautinių MAI CEE klientų aptarnavimo standartų:

  • Suteikiama prieiga prie klientų aptarnavimo komandos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, taip užtikrinant galimybę visada gauti skubią konsultaciją dėl draudiminių įvykių.
  • Esant būtinybei, paskiriame žalos sureguliavimo specialistą, turintį atitinkamos draudimo rūšies žalų valdymo ir vertinimo žinių.
  • Siekiame pagreitinti žalų reguliavimą ir minimalizuoti derybų trukmę (dėl galimų papildomų išlaidų iš anksto susitariame su vietiniu klientu arba tarptautiniu brokeriu);
  • Didelės žalos atveju kartu su žalos sureguliavimo specialistu dalyvaujame objektuose vykstančiuose žalos valdymo susitikimuose;
  • Užtikriname, kad pretenzijas administruotų patyręs žalų reguliavimo specialistas;
  • Kruopščiai patikriname žalų formas ir kitus dokumentus, prieš pateikiant juos draudikams.

Kokybės kontrolė

Siekiant užtikrinti kokybišką žalų administravimą, kartą per metus yra vykdomas žalų techninis auditas, kurio pagalba siekiama tobulinti žalų administravimo procesus.

Kiekvieną dieną atliekama aktualių žalų bylų peržiūra. Klientai nuolatos informuojami apie žalos administravimo proceso eigą.

Teikiamų paslaugų kokybė taip pat garantuojama laikantis procesinių terminų ir operatyvios veiklos principų.

Nuostolių valdymas ir prevencija

Įmonėje veikianti efektyvi nuostolių valdymo ir prevencijos sistema ne tik padeda klientams išvengti nuostolių, sumažinti jų dažnį ar dydį, bet ir užtikrina atsargios, rūpestingos ir disciplinuotos organizacijos įvaizdį draudimo rinkoje. Vienkartinė investicija į nuostolių kontrolės mechanizmą padeda sumažinti ilgalaikes bendrąsias rizikos valdymo sąnaudas:

  • Išauga įmonės ar fizinio asmens, kaip draudimo rinkos kliento, patrauklumas;
  • Mažėjanti rizika augina kliento vertę draudimo kompanijai;
  • Taikant prevencines priemones užtikrinama tinkama paslaugų kokybė, skatinanti kliento lojalumą

Tinkamai parinktas ir sėkmingai taikomas nuostolių kontrolės mechanizmas ir bendroji prevencija gali sumažinti įmonių ir fizinių asmenų nuostolingumo rodiklius. MAI Baltics yra sukūrusi ir sėkmingai įdiegusi daugeliui savo klientų įvairias fizinio ir administracinio nuostolių reguliavimo sistemas, kurių tinkamas taikymas garantuoja ekonominę naudą visiems.

Sugadinto turto realizavimo organizavimas

Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus nuostolio dydis dažniausiai vertinamas kaip skirtumas tarp turto vertės iki sugadinimo ir po jo. Žalos administravimo proceso metu skirtingais atvejais lieka sugadinto turto, todėl, dėl šios priežasties sugadinto turto realizavimas dažniausiai yra turto savininko rūpestis. MAI Baltics atlieka sugadinto ir kito turto realizavimą. Bendradarbiaujame su realizuojamu turtu suinteresuotais asmenimis, rūpinamės sugadinto turto (pvz. atsargų, prekių ir t.t.) pardavimu teisingiausia kaina.

 

Van Ameyde International klientų žalų administravimas 

MAI Baltics atstovaujanti Van Ameyde International (toliau Van Ameyde) nuo 2010 m.  teikia žalų administravimo ir atstovavimo paslaugas didžiosioms draudikų grupėms (AIG, Allianz, QBE, Generali, Tesco, Ageas Insurance Ltd). Įmonė savo veikla atsakinga už daugiau nei 5 mln. litų draudiminių išmokų administravimą per finansinius metus.

Žaliosios kortos žalų administravimas 

MAI Baltics, atstovaudama Van Ameyde, užtikrina Žaliosios kortos pretenzijų administravimą griežtai laikantis Europos Transporto priemonių draudimo direktyvų (72/166/EEC; 84/5/EEC; 90/232/EEC; 2000/26EC).

MAI Baltics teikia lygiavertes užsienio kompanijoms žalų sureguliavimo paslaugas vadovaujantis vidaus nuostatais, reglamentuojančiais korespondentų žalų administravimo sąlygas, bei įvertina įvykio vietoje (lex loci delicti) galiojančius  vietinius ir tarptautinius teisės aktus.

Ketvirtosios direktyvos žalų administravimas 

MAI Baltics, atstovaudama Van Ameyde, užtikrina žalų administravimą griežtai laikantis ketvirtosios direktyvos (2000/26EC) nuostatais.

Teritorija

Van Ameyde  tinklas vykdo veiklą toliau išvardintose šalyse: Andora , Airija, Austrija, Baltarusija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Čekija, Danija, Didžioji Britanija, Estija, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Malta, Makedonija, Nyderlandai, Nyderlandų Antilai, Marokas, Moldova, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Rusija, Serbija , Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Tunisas, Turkija, Ukraina, Vengrija, Vokietija.

Regreso žalų administravimas

Atskiru žalos administravimo etapų MAI Baltics vykdo skolų administravimo politiką, kuri apima ikiteisminį ir teisminį išieškojimą Lietuvos teritorijoje ir už jos ribų, taikant Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus bei tarptautinius teisės reikalavimus.

Ikiteisminis išieškojimas

Ikiteisminis skolų ir žalos išieškojimas – tai pagrindinė ekonominė santykių reguliavimo forma, kuria siekiama užtikrinti įsiskolinimų grąžinimą ne teismine tvarka ir be priverstinio pobūdžio priemonių taikymo. Tai pigiausias, dažnai ir greičiausias būdas kreditoriui atgauti pinigines lėšas iš skolininko. Skolų išieškojimas ikiteismine tvarka leidžia išvengti bylinėjimosi išlaidų (išlaidų už atstovavimą teisme ar arbitraže, procesinių ir bylinėjimosi išlaidų).

Remiantis šiuo išieškojimo būdu, MAI Baltics veikdama kaip skolų administratorius atstovaudama klientų interesus padeda vykdyti regreso skolų išieškojimą. Pagrindžia tikslingumą pradėti teisminį išieškojimą, tęsti ikiteisminį išieškojimą arba siūlo nurašyti skolą kaip netikslingą atgauti.