Atsakomybė

Auganti rinka

Atsakomybės rizika vis dar yra nepakankamai įvertintas ir nežinomas produktas daugelyje Centrinio Europos Regiono (CER) dalių. Tačiau, kaip ir kiekvienoje augančioje rinkoje, šis produktas procentine išraiška turėtų augti daug greičiau negu kitos standartinės draudimo kategorijos. Kalbant apie atsakomybės prisiėmimą Centriniame Europos Regione, susiduriame su netikru saugumo jausmu ar netgi susitaikymu. Tai vis dar matoma ne tik vietinio verslo pirkimo įpročiuose tačiau ir kai kuriuose užsienio subjektams priklausančiuose verslo vienetuose, kurie, dažnai per vėlai ir per didele kaina, supranta, kad Centriniame Europos Regione gali būtų pareiškiama didelių ieškinių dėl atsakomybės. Šis susitaikymas gali būti laikomas socializmo palikimu, tačiau atsakomybės draudimas yra galimas.

Dauguma Centrinio Rytų Europos regiono kompanijų nemato būtinybės įsigyti Atsakomybės draudimo, tačiau tai keičiasi dėl keletos priežasčių:

Ankstesnių ieškinių patirtis
Centrinio Europos Regiono draudikai turi didesnę tikimybę gauti subrogacijos ieškinius dėl įvykusio gaisro / nelaimingo atsitikimo ir tai daro įtaką CER draudimo pirkėjų patirčiai, ją formuoja. Dėl to jie yra labiau linkę įsigyti Bendrosios civilinės atsakomybės draudimą. 
Perkančiųjų Vakarų Kompanijų spaudimas
CER gamyklos gamina daug Vakarų Europos ir Jungtinių Valstijų prekių. Pirkėjas Vakaruose reikalauja daugiau garantijų ir tai veda prie produkto atsakomybės draudimo, kurio CER gamykla įprastai neketintų įsigyti. 
ES Direktyvų ir teisėkūros spaudimas
ES inicijuoja direktyvas ir taisykles, skirtas reikalavimų profesijoms suvienodinimui. Tai atitinkamai lemia CER profesijoms (ypatingai notarų, advokatų, buhalterių) keliamų vietinių reikalavimų suvienodinimą, kuris padidina reikalavimus Profesinės atsakomybės draudimui. Profesinės atsakomybės draudimo ribos dėl didesnių įmokų nuolat yra plečiamos vietinių CER priežiūros institucijų. 
Vakarų Investicijos
Vakarų Investuotojai, ypač privatūs Kapitalo Fondai, reikalauja, kad jų investavimo partneriai turėtų aukštesnio lygio draudimą ir tai lemia, kad CER subjektai draudimą įsigyja dažniau. Konkrečiai, CER kompanijos, kurios yra įtrauktos į Vakarų akcijų rinkas, turi nusipirkti platesnį Vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimą. 
Aplinkos klimatas
2010 m. dumblo išsiliejimas Alkos aliuminio gamykloje Vengrijoje atskleidė, kaip senesnės industrinės sritys CER reaguoja į grėsmę aplinkai. ES taip pat reguliariai leidžia Direktyvas, skirtas atsakomybei dėl aplinkos tvarkymo. Pastebimas padidėjęs poreikis įsigyti Aplinkosaugos Atsakomybės Draudimą (kuris yra galimas) CER, tačiau vis dar išlieka mažai parduodamas. 

 Rizikos įvertinimas 

Istoriškai atsakomybės draudimo kaina yra pagrįsta ankstesnių ieškinių patirtimi, apyvarta ir verslo turto verte, nurodyta buhalterinėse knygose. Dėl to, kad CRE beveik nėra ieškinių dėl Atsakomybės, Atsakomybės draudimo įvertinimas vis dar yra paslaptingas menas ir tai lemia didelius svyravimus siūlant kainą.

Situaciją dar labiau komplikuoja tai, kad kai kuriose CRE šalyse, ypatingai ne ES teritorijoje, vietinė įstatymų leidyba ir teismai yra išsamiai nesusipažinę su atsakomybės koncepcija ir tai lemia neįprastų ir įvairių teismo sprendimų priėmimą. Tiesą sakant, kiekvienos atsakomybės draudimo bylos baigtis CRE teisme vis dar yra neaiški.