INFORMACIJA DRAUDĖJUI

A. Kliento pareiga atskleisti informaciją

Primename, kad prieš sudarant draudimo sutartį, draudėjas privalo suteikti draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudiminio įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai), jeigu tos aplinkybės nėra žinomos draudikui. Esminėmis aplinkybėmis, apie kurias draudėjas privalo informuoti draudiką, pripažįstamos aplinkybės, nurodytos standartinėse draudimo sutarties sąlygose (draudimo rūšies taisyklėse), taip pat aplinkybės, apie kurias draudikas raštu prašė draudėjo suteikti informaciją. Jeigu po draudimo sutarties sudarymo bus nustatyta, kad draudėjas suteikė draudikui žinomai melagingą informaciją apie aplinkybes, kurias privalėjo suteikti prieš sudarant draudimo sutartį, tai draudikas turi teisę reikalauti pripažinti draudimo sutartį negaliojančia.
UADBB „MAI Baltics“ neprisiima atsakomybės jei draudėjas nevykdo pareigos atskleisti informaciją arba vykdo ją netinkamai.

B. Nepriklausomo draudimo platintojo pareiga atskleisti informaciją

Vykdydami Lietuvos Banko valdybos 2018 birželio 12 d. nutarimą Nr. 03-91 „Dėl informacijos, kurią draudimo produktų platintojai turi teikti draudėjams, atskleidimo taisyklių patvirtinimo“, pateikiame Jums šią informaciją apie mūsų įmonę:

  1. UADBB „MAI Baltics“, juridinio asmens kodas 110801410, registracijos ir buveinės adresas Laisvės pr.3, LT-04215, Vilnius, įregistruota Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras, informaciją apie mus galite patikrinti Valstybės įmonės Registrų centro interneto tinklalapyje www.registrucentras.lt;
  2. UADBB „MAI Baltics“ yra draudimo produktų platintojas (draudimo brokerių įmonė), informaciją apie mus galite patikrinti Lietuvos banko interneto svetainėje www.lb.lt pateikiamame draudimo brokerių įmonių sąraše;
  3. nei viena draudimo įmonė ar draudimo įmonės patronuojanti įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai neturi UADBB „MAI Baltics“ akcijų ar kitų kapitalo dalių ir UADBB „MAI Baltics“ neturi draudimo įmonių akcijų ar kitų kapitalo dalių;
  4. dėl šio produkto rekomendacija Jums nebuvo teikiama;
  5. platintojo atlygis (skaičiuojama procentinė išraiška nuo draudimo įmokų sumos ir(arba) nuo bendro įmokų portfelio vertės, įskaičiuotas į draudimo įmokas.

Siūlydami draudimo sutartis, įsipareigojame pateikti klientui Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 78 ir 99 straipsniuose nurodytą informaciją.

Kilus ginčams ar norėdamas pateikti skundą dėl mūsų veiklos, klientas gali kreiptis į:

  1. UADBB „MAI Baltics“, adresas Laisvės pr. 3, LT-04215, Vilnius, el. paštas , tel.: 852105383, faks: 852105384;
  2. draudimo bendrovę, kurioje mes apsidraudę savo civilinę atsakomybę, „Lloyd’s“ draudimo rinkoje, interneto tinklapis http://www.lloyds.com
  3. Lietuvos banką adresu Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, išsamesnę informaciją rasite interneto tinklalapyje www.lb.lt;