Su tvarumu susijusios informacijos atskleidimas pagal Reglamentą (ES) Nr. 2019/2088

Mes vykdome nepriklausomą tvarumo strategiją, kurioje kiek įmanoma atsižvelgiame į neigiamą investavimo sprendimų poveikį. Tai darydami, mes kruopščiai apsvarstome galimus aplinkos, socialinių ir valdymo klausimų pokyčius, kurie galėtų padaryti realų ar galimą reikšmingą neigiamą poveikį investicijų vertei. Ypatingą dėmesį skiriame šioms sritims: biuro patalpų pirkimas arba nuoma, verslo įrangos, IT ir įmonės automobilių pirkimas.

Šiuo metu neturime pakankamai skaidrios informacijos apie draudimo produktus, kad galėtume tinkamai įvertinti neigiamą investavimo sprendimų poveikį tvarumo veiksniams. Nuolatos stebime tolesnius teisinius pokyčius, taip pat draudimo sektoriaus taikomas priemones ir, gavę atitinkamos informacijos, konsultuodami savo klientus atsižvelgsime į galimą neigiamą investavimo sprendimų poveikį tvarumo veiksniams.

Vykdydami savo atlygio politiką, nuolatos analizuojame gaunamą ir skiriamą atlygį. Iki šiol nebuvo atsižvelgiama į tvarumo veiksnius, nes tai nebuvo įprasta praktika mūsų rinkoje. Jei tolesni teisiniai pokyčiai leis arba reikalaus atsižvelgti į šiuos veiksnius, mes išnagrinėsime tokios politikos taikymą esamam ar būsimam atlygiui ir užtikrinsime atitinkamą atskleidimą.

Versija: 2021 03 10